"Isuzu" ทีม Waymaker ให้คำปรึกษาช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด์

The Outcome

บริการสร้างความมั่นคงและมาตรฐาน บริษัท อิซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Introduction

Isuzu เป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในไทย ซึ่งแบรนด์มีระบบการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าผ่านการสร้างตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเอกชน ไม่ได้เป็นคนของบริษัทโดยตรง ดังนั้นแล้วในการขยายธุรกิจ การสร้างมาตรฐานให้กับการบริการการขายให้มีมาตรฐานเดียวกันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทางทีมงาน Way Maker ได้เข้าไปดูแล ให้คำปรึกษา และสร้างมาตรฐานการบริการในส่วนนี้ของ Isuzu เพื่อสร้างความมั่นคงและมาตรฐานให้แก่แบรนด์ โดยการจัดทำคู่มือการตลาดและการขาย พร้อมกับจัดอบรมให้แก่ดีลเลอร์ Isuzu ทั่วประเทศ

What We Do
Process & Experience :

ในการจัดทำคู่มือการตลาด-การขายให้แก่ดีลเลอร์ทั่วประเทศ เราต้องเข้าใจมาตรฐานและตัวตนของแบรนด์ Isuzu และถอดรหัสเพื่อถ่ายทอดออกมาในภาษาและการเล่าเรื่องที่ดีลเลอร์จากทุกภาคทั่วประเทศสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง ดังนั้นแล้ว เราจึงมีการนำ Way Model มาปรับใช้ในแบบที่แตกต่างไปจากปกติเล็กน้อย

Winning Direction
  • สร้างจุดหมายหรือ Goal และ วิเคราะห์สถานการณ์ของแบรนด์ผ่านการทำ Market Research และ Frameworks ที่จำเป็น เพื่อตามหา Winning Zone ของ Isuzu เพื่อนำมาเป็น Key หลักในการสร้างความเข้าใจให้แก่ดีลเลอร์ ในภาษาที่เข้าใจง่าย
Action Step
  • ลงมือลงลึกไปในด้านของการเทรนการสร้าง Communication Strategy เพื่อการทำ Ads ที่มีประสิทธิภาพ โดย
  • 1. วิเคราะห์ STP เพื่อสร้าง Target Persona
  • 2. วิเคราะห์ Case Study ของทั้ง Social Media, Keywords และ Content ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในระดับการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
Your Success
  • เทรนให้ดีลเลอร์สามารถสร้างแผนประเมิน เพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่สอดรับกับ Media Goal และ Business Goal ของ Isuzu

Outcome :
  • สามารถสร้างมาตรฐานการทำการตลาดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ โดยจัดทำคู่มือและเทรนนิ่งเซสชั่นที่สร้างความเข้าใจให้แก่ดีลเลอร์และนำไปใช้งานได้จริง เพื่อรักษามาตรฐานของการบริการและการขายของแบรนด์ Isuzu

Building digital relationship
with your market.

ติดต่อเรา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

Contact us