รวบรวมข้อมูลธุรกิจเชิงลึกด้วย Strategic Marketing Research

การทำ Strategic Marketing Research ตั้งแต่การกำหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุป นั้นทำไปเพื่อเป็นประตูไปสู่การทำธุรกิจแบบรู้ใจลูกค้า

เทคนิครวบรวมข้อมูลธุรกิจเชิงลึกด้วย Strategic Marketing Research จาก Way Maker

เทคนิครวบรวมข้อมูลธุรกิจเชิงลึกด้วย Strategic Marketing Research จาก Way Maker

Way Maker เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสาร ให้บริการด้าน Strategic Marketing Research ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) : ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การระดมความคิด การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบความน่าใช้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจของลูกค้า
 • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) : ใช้แบบสำรวจ การสำรวจ และวิธีการอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้คนจำนวนมาก
 • การวิจัยเชิงการแข่งขัน (Competitive intelligence) : ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง โอกาสทางการตลาด และภัยคุกคาม
 • การวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Market forecasting) : ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดระยะยาว
เลือกบริการด้าน Strategic Marketing Research อย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกบริการด้าน Strategic Marketing Research อย่างไรให้คุ้มค่า

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด การทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น เพิ่มยอดขาย และเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิจัยตลาด (Market Research) เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และตลาด ข้อมูลจากการวิจัยตลาดสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Strategic Marketing Research เป็นประเภทของการวิจัยตลาดที่เน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดระยะยาว ข้อมูลจากการวิจัย Strategic Marketing Research สามารถนำไปใช้เพื่อ:

 • ระบุโอกาสทางการตลาดใหม่
 • กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดที่มีอยู่

รับบริการด้าน Strategic Marketing Research อย่างไรให้คุ้มค่า

รับบริการด้าน Strategic Marketing Research อย่างไรให้คุ้มค่า

การจ้างบริษัทวิจัยตลาดมืออาชีพสามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การจ้างบริษัทวิจัยตลาดก็มีค่าใช้จ่ายสูง

หากธุรกิจมีงบประมาณจำกัด ก็สามารถรับบริการด้าน Strategic Marketing Research ได้ด้วยตัวเอง วิธีการรับบริการด้วยตัวเองมีดังนี้

1.กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายจะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของการวิจัยและเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

2. รวบรวมข้อมูล

มีวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจัยตลาดหลายวิธี เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การวิจัยเชิงสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูล

3. วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลการวิจัยตลาดต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก

4. สรุปผลการวิจัย

 • ผลการวิจัยควรสรุปอย่างกระชับและเข้าใจง่าย
 • เคล็ดลับในการเลือกบริษัทวิจัยตลาด
 • พิจารณาประสบการณ์และทักษะของบริษัทวิจัยตลาด
 • ตรวจสอบความเชี่ยวชาญของบริษัทวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมของคุณ
 • ขอใบเสนอราคาจากบริษัทวิจัยตลาดหลายแห่ง

สรุป

สรุป

การวิจัยตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และตลาด การจ้างบริษัทวิจัยตลาดมืออาชีพสามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การจ้างบริษัทวิจัยตลาดก็มีค่าใช้จ่ายสูง หากธุรกิจมีงบประมาณจำกัด ก็สามารถรับบริการด้าน Strategic Marketing Research ได้ด้วยตัวเอง วิธีการรับบริการด้วยตัวเองมีดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
 • รวบรวมข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • สรุปผลการวิจัย

นอกจากนี้ ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และราคา ในการเลือกบริษัทวิจัยตลาด เรายังมีหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการทำ Marketing Research 101 ที่ช่วยทำความเข้าใจลูกค้า ให้ลึกมากกว่าที่ลูกค้าเข้าใจตัวเอง เป็นการวิเคราะห์ให้รู้ถึงที่มาของการเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างครอบคลุม

Building digital relationship
with your market.

ติดต่อเรา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

Contact us