เหตุผลที่ต้องใช้บริการ Brand Consulting Services เพื่อสร้างแบรนด์

เพิ่มศักยภาพแบรนด์ด้วยบริการ Brand Consulting Servies ซึ่ง Way Maker เชี่ยวชาญด้านวิจัยการตลาดและการสร้างแบรนด์ ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและสร้างคุณค่าให้แบรนด์

Branding สำคัญอย่างไร พร้อมทำความรู้จักกระบวนการทำแบรนด์

Branding สำคัญอย่างไร พร้อมทำความรู้จักกระบวนการทำแบรนด์

Branding เป็นกระบวนการสร้าง และกำหนดตัวตนของสินค้า บริการ หรือองค์กร เพื่อสร้างความจำในใจผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่การเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการ นี่คือตัวอย่างเหตุผลที่ทำให้ทุกองค์กรต้องทำ Branding

 • ⅓ ของลูกค้ามีแบรนด์สินค้าในใจขณะเลือกซื้อสินค้า
 • 59% ของลูกค้ามักจะซื้อสินค้าที่มาจากแบรนด์ที่ลูกค้าคุ้นเคย
 • 77% ของลูกค้ามักเรียกชื่อแบรนด์แทนการเรียกชื่อผลิตภัณฑ์
การสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนั้นมี 4 ขั้นตอนด้วยกัน

การสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนั้นมี 4 ขั้นตอนด้วยกัน

การสร้างแบรนด์ต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ ที่จะเป็นบันไดให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ สามารถขายได้ เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างยอดขายได้จริง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1. Brand Research

1. Brand Research

Brand Research เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เข้าใจตลาดและผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถพัฒนาแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

 • Strategy Review คือการพิจารณากลยุทธ์ที่ผ่านมาขององค์กร เพื่อให้เข้าใจ Identity หรือตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
 • Market Research คือการสำรวจตลาด เพื่อให้ทราบพฤติกรรมผู้บริโภคและคู่แข่งของแบรนด์
2. Brand Strategy

2. Brand Strategy

หลังจากที่ได้เราได้ข้อมูลจากขั้น Brand Research มาเพียงพอแล้ว จึงนำข้อมูลนั้นมาสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ โดยใช้โมเดล Brand Pyramid เพื่อนำมากำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Brand Structure คือการสร้างโครงสร้างแบรนด์ทั้งหมดในองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารแบรนด์
 • Brand Purpose เหตุผลของการมีแบรนด์นั้นอยู่ หรือสิ่งที่แบรนด์มุ่งมั่นที่จะทำในระยะยาว
 • Core Values คุณค่าของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
 • Identity อัตลักษณ์แบรนด์ที่แสดงความเป็นตัวตนของแบรนด์ โดยจะถูกนำเสนอผ่านทางสินค้า และตราสินค้า
 • Brand Persona เป็นการเปรียบให้แบรนด์เป็นคนคนนึง โดยบุคลิกนั้นจะถูกสื่อสารออกไปให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้
 • Brand Communication คือการสื่อสารของแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ครบทุก Touchpoint ของลูกค้า
3. Corporate Identity

3. Corporate Identity

องค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ได้แก่

 • Logo
 • Typography
 • Color
 • Key message ที่ใช้ในการสื่อสาร
 • Online Direction การวางแนวทางในช่องทางออนไลน์ เช่น ธีมการทำคอนเท้นต์ 
 • Offline Direction การวางแนวทางในช่องทางออฟไลน์ เช่น ชุดยูนิฟอร์ม

4. Brand Experience

4. Brand Experience

Brand Experience หรือประสบการณ์ของแบรนด์ เป็นการนำ Corporate identity ที่ได้มานำมาใช้กับทุก Touchpoint ของลูกค้า โดย Way Maker สามารถช่วยเหลือคุณในการทำ

Online : 

 • Application Interface
 • UX & UI
 • Website
 • Social Media Template ( IG Post / IG Story / FB Cover / FB Post / Line Official )
 • Presentation Template

Offline : 

 • Office Supplies ( Envelope / Paper note / Paper bag / Business card /   Name tag )
 • Packaging Design ( Label design / Packaging / Bag )
 • Media ( Brochure / Roll up / Delivery van / Menu / Poster ) 
 • Interior Design & Construction ( Commercial / Residential / Exhibition Booth Design )
ทำไมต้อง Way Maker

ทำไมต้อง Way Maker

เพราะการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง ต้องใช้ทักษะหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่การทำ Brand Research แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ และสามารถนำกลยุทธ์นั้นออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาด้านแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Waymaker สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน Marketing Research และการสร้างกลยุทธ์ที่วัดผลได้จริง รวมถึงความเข้าใจในด้านการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำในทุก touchpoint จึงเป็นตัวเลือก Brand Consulting Servies ที่ดีให้แก่คุณได้ 

ปรึกษา Way Maker ได้ที่ LINE : @WayMaker หรือโทรสอบถาม 066-124-3562

Building digital relationship
with your market.

ติดต่อเรา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

Contact us