Digital Marketing

ที่ปรึกษาการตลาดช่วยธุรกิจโรงงาน B2B ให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้

The Outcome

ทำการตลาด B2B อย่างไรให้ Success โดย Way Maker ที่ปรึกษาการตลาด

Introduction

การทำการตลาด B2B ให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้การทำการตลาดแบบเดิม ๆ นั้นไม่พอแล้ว เนื่องจากการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการตลาดออนไลน์มีรูปแบบที่หลากหลายและมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นหากอยากเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจประเภท B2B การมองหาที่ปรึกษาการตลาด เพื่อสรา้งกลยุทธ์การตลาดให้เหนือคู่แข่งย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า

What We Do
B2B


โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า LED มี Way Maker เป็นที่ปรึกษาการตลาด ซึ่งหลังจากมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดทำให้ทางโรงงานสามารถหาลูกค้าใหม่ และมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 1,000% ภายใน 1 ไตรมาส

การทำการตลาด B2B และ B2C แตกต่างกันอย่างไร

การทำการตลาด B2B และ B2C แตกต่างกันหลายจุดเลยครับ ตัวอย่างเช่น

  • คนที่ซื้อ B2C เป็นคนที่ใช้เอง หรือให้คนในครอบครัวใช้และกำไรต่อหน่วยจะสูงกว่าการตลาดแบบ B2B 
  • ในขณะที่ B2B คนที่เราคุยมักเป็นวิศวกร จัดซื้อ หรือผู้บริหาร ที่ตัดสินใจกันหลายคน ใช้เหตุผลในการคุยกันและมักมองถึงการนำไปทำธุรกิจต่ยอด

ความแตกต่างระหว่าง B2B กับ B2C ส่งผลในเรื่องระยะเวลา ตั้งแต่เจอลูกค้า ไปจนถึงลูกค้าตัดสินใจซื้อ แบบ B2B จะใช้ระยะเวลายาวนานกว่าแบบ B2C มาก อีกทั้งยังต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ต้องการใบเสนอราคาและคุยรายละเอียดแบบเจาะจงมากกว่า แบบ B2C

จึงทำให้เราต้องศึกษา Customer Journey และประเด็นในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า B2B แต่ละแบบ แล้วนำเสนอให้ตรงจุดในแต่ละขั้นตอน ไม่ใช่เพียงทำให้ลูกค้าสนใจ แต่ต้องทำให้ลูกค้าหายไประหว่างทางน้อยที่สุดด้วย การสร้างระบบ Lead Tracking จึงสำคัญ

ทำไมธุรกิจโรงงาน B2B ถึงเลือก ที่ปรึกษาการตลาด Way Maker

ธุรกิจโรงงาน และ B2B มักไม่มีนักการตลาดเก่ง ๆ ในองค์กร แต่ถ้าจะทำเอง ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ทางทีม Way Maker จึงเข้ามาดูแลโปรเจคนี้ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่ที่ชัดเจน

ความยากของการสร้างกลยุทธ์ และแผนการตลาดให้กับโรงงานผลิตหลอดไฟ คืออะไร

ความท้าทายหลักที่สุดมี 2 เรื่องคือ

  1. ทุกอย่างแทบจะเริ่มจากศูนย์ แม้จะเปิดมาเป็น 10 ปีก็ตามที แต่ทางออนไลน์แทบจะไม่มีตัวตนใด ๆ ต้องสร้างจากศูนย์ และต้องวัดผลลัพธ์ยอดขายได้ชัดเจนด้วย
  2. การให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริหาร เพราะเราคาดหวังให้เขาเข้าใจและวัดผลได้ รวมทั้งทราบว่าเราทำอะไร
โรงงาน


ที่ปรึกษาการตลาด Way Maker เลือกสร้างความแตกต่างอย่างไรให้กับแบรนด์ในการทำการตลาดครั้งนี้

โรงงานผู้ผลิตที่ลงมาขายเอง เป็นเจ้าของนวัตกรรม มีความรู้ และความชำนาญในเชิงเทคนิค อีกทั้งยังเป็นแบรนด์คนไทย ทำให้เราใช้จุดนี้เป็นจุดขาย เพื่อสร้างความแข็งแรงในประเด็นเรื่อง ราคา คุณภาพ การให้บริการ รวมถึงการรับประกัน โดยเราวาง Positioning ของแบรนด์ให้ดูเข้าถึงง่าย คุยง่าย แต่มีคุณภาพและให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

อะไรคือกลยุทธ์ที่ Way Maker เลือกทำ

  • Market Research เพื่อดูว่าใครคือกลุ่มลูกค้าที่แท้จริง ตัดสินใจซื้อจากอะไร จะมาซื้อเราเพราะอะไร
  • Marketing Strategy วางแผนกลยุทธ์องค์รวมทั้งหมด ให้แบรนด์ชนะคู่แข่งในตลาด ให้ลูกค้าเลือก
  • Content Management ออกแบบสื่อการตลาด สื่อสารเพื่อหากลุ่มลูกค้า
  • Ads Management สื่อสารโฆษณาให้ตรงกลุ่ม พร้อมกับการวัดผล
การตลาดโรงงาน


ผลลัพธ์

ลูกค้าใหม่ทักเพิ่มขึ้น 1,000% และต้องเซ็ทระบบการขายใหม่ เพราะลูกค้าทักมาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปรับกระบวนการทางการปิดการขายให้สามารถปิดการขายได้ชัดเจน

Building digital relationship
with your market.

ติดต่อเรา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

Contact us