Business

ณกมล อัศวยนต์ชัย CEO Way Maker ผู้สร้างยอดขายให้กว่า 100 องค์กร

จุดเริ่มต้นของ ณกมล บนเส้นทางการตลาด

          ณกมล อัศวยนต์ชัย (ณ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทรีเสิร์ชการตลาดเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นสร้างรากฐานความเข้าใจผู้บริโภค นำมาสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ของ ณกมล

          หลังจากเรียนจบได้เริ่มเปิดบริษัทเล็กๆกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการทำโฆษณาออนไลน์ โดยอาศัยความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละคนในทีม ซึ่ง ณกมล จะมีความโดดเด่นในด้านกลยุทธ์และการรู้จักลูกค้ามากเป็นพิเศษ จึงได้รับหน้าที่เป็น Strategic Planner ของทุกโปรเจค

ณกมล อัศวยนต์ชัย

การสั่งสมประสบการณ์กว่าจะมาเป็น "ที่ปรึกษาการตลาดคิวทอง"

          ณกมล สั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้จากการทำงานอย่างรวดเร็ว บ่มเพาะจุดแข็งจนมีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การทำงานที่บริษัทวิจัยตลาด การคุมกลยุทธ์องค์กรให้สร้างยอดขายวัดผลได้รูปธรรม ทำให้ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรที่จัดอบรมสอนการทำตลาดบนโลกออนไลน์ กับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงในระดับมหาชนด้วยเช่นกัน ยิ่งส่งเสริมให้มีความเข้าใจธุรกิจในทุกระดับและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจในแต่ละแบบได้

          โดยในปัจจุบัน ณกมล อัศวยนต์ชัย (ณ) มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์มาแล้วเกือบ 10 ปี ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทเวย์ เมคเกอร์ จำกัด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะ ให้คำปรึกษาและจัดอบรมกับหน่วยงานรัฐ SMEs และ บริษัทมหาชนกว่า 100 แห่ง

          เป็นผู้เขียนหนังสือ Marketing Research 101 คู่มือรู้ใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์หนังสือด้านการวิจัยตลาดอันดับ 1 ที่นักการตลาดแนะนำ และเปิดคอร์สอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับพนักงานบริษัทกว่า 4,000 คน ที่มีตั้งแต่ SMEs, รัฐวิสาหกิจ ไปจนถึง บริษัทมหาชน เช่น ธนาคารกรุงศรี, อิซูซุ, กรมพัฒนาธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

Way Maker Team

อะไรคือความท้าทายบนเส้นทางนี้

          สิ่งที่ท้าทายที่สุดบนเส้นทางนี้ คือ การทำให้ผลลัพธ์เกิด ธุรกิจเติบโต ซึ่งการหาจุดที่แก้แล้วได้ผลลัพธ์มานั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะไม่ใช่แค่ยิงแอดอย่างเดียวจะทำให้ธุรกิจโตได้ อาจจะเป็นกลยุทธ์ การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ การตอบแชท หรืออาจจะลงไปถึงขั้น Business Model หรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นี่คือสิ่งที่เราต้องหาให้เจอ ผ่านวิธีทางการตลาดและการวัดผลให้เห็นแบบชัดเจน (Performance Tracking) ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากในสายอาชีพนี้ เพื่อทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตจริงๆ

ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้อย่างไร

          มีคนเคยบอกว่า เราเป็นแค่ไม่กี่คนในประเทศที่รู้และเข้าใจตั้งแต่ต้นยันปลาย คือ รู้ตั้งแต่เรื่อง Marketing Research ทำให้เข้าใจ Customer Insight ไปจนการบริหารโฆษณาและวัดผลลัพธ์ หาวิธีแก้ไขพัฒนา จนนำมาสู่การเติบโตของธุรกิจ แม้ว่าเราไม่ใช่คนที่รู้ลึกที่สุด แต่ถ้าเรารู้ภาพรวมทั้งหมด รู้ว่าต้องไปหาใครมาช่วย รู้ว่าจะว่างตำแหน่งสิ่งต่าง ๆ อย่างไร จะสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประกอบร่างจนเป็นการทำการตลาดที่สมบูรณ์ได้ 

          ดังนั้นการจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ เราต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาและมีทีมที่เก่งกว่าเราเสมอ เพื่อต่อยอดกันและกัน รวมถึงการอธิษฐานตามความเชื่อ เพื่อพาเราผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยจิตใจและจิตวิญญาณที่ดีได้

อะไรคือ Masterpiece ของ ณกมล อัศวยนต์ชัย

          ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งได้สูงถึง 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี และทำให้ธุรกิจเติบโต 12 เท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี และการเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ ให้มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง มากถึง 3 เท่า ทำให้ติดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีคนอยากเรียนมากที่สุด

          ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลจากการปรับตัวเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ความเข้าใจในธุรกิจและหาวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนากลยุทธ์เสมอ ภายใต้แนวคิด WAY Model  และ 3C Model

Key Success ของ ณกมล ในการทำบริษัท Way Maker

          ในด้านทัศนคติ เนื่องจากผมเป็นคริสเตียน ศูนย์กลางของผมคือพระเจ้า ให้พระองค์นำในทุกทาง และคิดว่า ถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทนี้ พระองค์ก็คงให้เราอยากไปช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนกับในเนื้อเพลง Way Maker คือ

  • Miracle Worker ผู้สร้างหนทางใหม่ๆ มอบทางที่ดีที่สุด
  • Promise Keeper รักษาสัญญา ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถ
  • Light in The Darkness เป็นแสงสว่าง เป็นทางออกให้กับธุรกิจ

          เราตั้งใจจะมอบทางที่ดีที่สุด คิดว่าถ้าเป็นเงินเราเอง งานเราเอง ธุรกิจเราเอง เราจะทำอย่างไร

          ส่วนในด้านวิธีการทำงาน เราเข้าใจถึงปัญหาและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ เราเลือกทำการตลาดด้วยวิธีคิดแบบ Agile Marketing เน้นการเติบโต ROI ในระยะยาว และให้ความสำคัญกับ WIN-WIN Situation ในด้านการทำธุรกิจ ซึ่งผลงานจากการทำงานของบริษัทเวย์ เมคเกอร์ จำกัด สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน  https://www.waymaker.co.th/work

นอกจากทำในองค์กรธุรกิจ ก็เชื่อว่าการทำเพื่อสังคมก็สำคัญพอๆกัน ซึ่งได้รับเชิญเป็นกรรมการในหลายแห่ง อาทิเช่น
อาจารย์หลักสูตรพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CONC
กรรมการฝ่ายวิจัยตลาด สมาคม MarTech Association of Thailand
กรรมการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย TWA
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรตารี สุขุมวิท

หากคุณอยากทำธุรกิจให้เติบโตจากการเข้าใจลูกค้า แก้ปัญหาแบบรวดเร็ว เห็นผลชัดเจน
สร้างการเติบโตขึ้นตั้งแต่ 2-10 เท่าอย่างยั่งยืน สามารถรับคำปรึกษาได้ที่

Tel. : 0661243562
LINE : @WayMaker หรือ https://lin.ee/XgBNgSS

 การตลาด

Author