ที่ปรึกษาการตลาดคลินิกผิวหน้า สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 300%

The Outcome

ที่ปรึกษาการตลาดคลินิกยกกระชับรูปหน้ากลางเมืองสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 300%

Introduction

บริษัทหรือแบรนด์ที่เริ่มทำการตลาดไปแล้ว แต่ยังไม่มีทิศทางในการสื่อสารที่ชัดเจน เนื่องจากขาดที่ปรึกษาที่ดี ที่คอยให้ข้อมูลและไอเดียใหม่ ๆ เพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม การมองหาที่ปรึกษาการตลาด เพื่อขอคำแนะนำและร่วมกันวางแผนเป็นสิ่งที่ดี โดยหากมีที่ปรึกษาการตลาดที่ดี ช่วยปรับกลยุทธ์ด้วย Customer’s Insight ยังไงก็ Win!

What We Do

แบรนด์คลินิกยกกระชับผิวหน้าที่เป็นผู้นำด้านการยกกระชับผิวหน้าและปรับสัดส่วน ช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวชัด สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมี Way Maker เป็นที่ปรึกษาการตลาด ผลลัพธ์การันตีด้วยการสร้างยอดขาย และหาลูกค้าซื้อซ้ำ เพิ่มขึ้น 300% อย่างต่อเนื่อง

คลินิก

การทำความเข้าใจลูกค้า สำคัญกับการทำการตลาดอย่างไร ในมุมมองของที่ปรึกษาการตลาด

เดิมทางคลินิกยกกระชับผิวหน้า แม้จะมีการทำการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง แต่ทางคลินิกยังไม่มีทิศทางในการสื่อสาร เพราะยังคงขาดที่ปรึกษาการตลาดทำให้ลงมือทำทุกอย่างที่ทำได้ แต่ยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจน จึงเข้ามาปรึกษากับทีม Way Maker

อะไรคือความยาก และท้าทายของคลินิกยกกระชับผิวหน้า สำหรับการทำการตลาดในครั้งนี้

คลินิกเพื่อความสวยความงามมีอยู่จำนวนมากมายในตลาด จึงต้องคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้แตกต่างจากคู่แข่ง ? นี่คือโจทย์หลัก ที่ท้าทายมากๆสำหรับทีม Way Maker ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการตีโจทย์ให้แตกเสียก่อน โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

  • กลุ่มลูกค้าเฉพาะตัว
  • เจาะกลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

Way Maker ที่ปรึกษาการตลาด ที่ให้ความสำคัญกับ Customer's Insight

ที่ปรึกษาการตลาด คลินิก

ทีม WayMaker มีการระดมไอเดียและให้ข้อแนะนำในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งมีการรีเสิร์ชกลุ่มตลาดว่า Key Insight ที่แท้จริงคืออะไร รวมทั้งปรับกระบวนการใหม่ทั้งระบบเพื่อหาตัวชี้วัดที่จะช่วยวัดผลได้อย่างชัดเจนถึงที่มาของกลุ่มลูกค้าของคลินิก

ที่ปรึกษาการตลาด Way Maker เลือกสร้างความแตกต่างอย่างไรให้กับแบรนด์ในการทำการตลาดครั้งนี้

Way Maker เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการตลาด โดยเริ่มจากการจัดวางระบบใหม่ยกเครื่องเรื่องการวัดผลและปรับทิศทางการสื่อสาร Branding ให้ดู High-End เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ พร้อมทั้งดึงจุดเด่นของคุณหมอออกมาให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

การวัดผล อีกตัวแปรสำคัญที่พาไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 300%

เมื่อปรับระบบใหม่จะทำให้ลงทุนได้ถูกจุดและทราบถึงที่มาของลูกค้าจริง ๆ ว่ามาจากไหน ทั้ง Facebook / Instagram / Google / LINE เพื่อที่จะวัด ROI ตามหลัก Marketing ROI จากลูกค้าใหม่ รวมถึงการวางระบบ Tracking ว่าลูกค้าเก่า จะซื้อซ้ำเมื่อใช้เวลากี่เดือนและซื้อบริการอะไรแบบไหนบ้าง

ผลลัพธ์

ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุก ๆ เดือนหลังจากวางระบบ เพราะคลินิกลงทุนได้ถูกจุดมากขึ้น คุ้ม ROI จนกระทั่งผลลัพธ์ยอดขายองค์รวมเพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบจากวันแรกที่ Way Maker เข้ามาดูแล

Building digital relationship
with your market.

ติดต่อเรา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

Contact us