Content Management

Marketing ROI ทำการตลาดแบบวัดผลได้ คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน

Marketing ROI ทำการตลาดแบบวัดผลได้ คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน

Marketing ROI

        ในการทำที่เราลงทุนทำธุรกิจ แน่นอนว่าในการลงทุนนั้นต้องใช้งบประมาณ เพื่อทำให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้ แต่หลังจากที่เราได้ลงทุนไปแล้ว เราก็จำเป็นที่จะต้องประเมินว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ Marketing ROI นั่นเอง

ความหมายของ Marketing ROI

        MROI = Marketing Return on investment คืออะไร? นี่คงเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัย ซึ่ง Marketing ROI คือ อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน แน่นอนว่าทุกการลงทุนจะต้องมีต้นทุน ดังนั้น การวัดผล หรือประเมินผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยค่า ROI จะเปรียบเทียบเงินลงทุน กับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ซึ่งอัตราส่วน ROI จะแสดงให้เราเห็นว่าการที่เราลงทุนไป ได้ผลตอบแทนกลับมาจากการลงทุนกี่เปอร์เซนต์

        Marketing Return on Investment สามารถใช้หาอัตราส่วนผลตอบแทนได้กับทุกการลงทุน เช่น การลงทุนกับหุ้น การลงทุนของบริษัท รวมไปถึงใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละแคมเปญการตลาดว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่

ความสำคัญของ ROI

        Marketing ROI เป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันมีการทำโฆษณาทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น การวัดผลโฆษณา การทำ Facebook Ads ซึ่งการที่เราทำ ROI ก็จะสามารถทำให้เราทราบถึงรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในการทำโฆษณา รวมไปถึงทราบผลหลังจากที่ได้ทำแคมเปญแต่ละแคมเปญออกไป เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบว่าแคมเปญที่ได้ทำไป แคมเปญแบบไหนประสบความสำเร็จมากที่สุด และจะส่งผลให้สามารถวางแผนการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ROI คำนวณยังไง?

        การคำนวณ ROI สามารถคำนวณได้โดยวิธีนำผลตอบแทนจากการลงทุน โดยนำกำไร ÷ เงินลงทุน ✖ 100 = ROI ซึ่งวิธีคำนวณกำไร คำนวณดังนี้ กำไร = รายได้ - เงินลงทุน หลังที่คำนวณออกมาแล้ว ค่าที่ได้ออกมาจะเป็นแบบเปอร์เซนต์

  • ถ้าค่า ROI มีค่ามากกว่า 0 หรือ 100% แสดงว่าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่ได้กำไร ยิ่งมีค่า ROI สูง ถือว่ายิ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะการลงทุนมีกำไรสูง
  • ถ้าค่า ROI มีค่าน้อยกว่า 0 หรือ 100% แสดงว่าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่ขาดทุน ค่ายิ่งต่ำยิ่งแสดงถึงการขาดทุนที่สูง
  • ถ้าค่า ROI มีค่าเท่ากับ 0 จะหมายความว่า การลงทุนเป็นการลงทุนที่เท่าทุน ไม่ได้กำไร และก็ไม่ขาดทุน

ROI เท่าไหร่ถึงจะดี แค่ไหนถึงเรียกว่าคุ้ม

ค่า Marketing ROI

        ค่า Marketing ROI ควรอยู่ที่เท่าไรถึงจะคุ้ม อาจยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละธุรกิจด้วยว่ารับได้ขนาดไหน และพึงพอใจแค่ไหน อย่างไรก็ตามก็มีข้อมูลบ่งบอกถึงค่า ROI เท่าไรที่จะเรียกว่าคุ้ม หรือไม่คุ้ม ดังนี้

  • สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุน ที่มีค่า ROI อยู่ที่ 300-1,000% เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจ แต่ตัวเลขนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะสมกับธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ และเป็นตัวเลขที่ทำให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ ยิ่งตัวเลขสูงเท่าไร ยิ่งดีกับธุรกิจมากเท่านั้น
  • สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุน ที่มีค่า ROI อยู่ที่ 100-300% เมื่อเรามองดูแล้วตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมดีแล้ว ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีอะไร แต่จริง ๆ แล้ว ในธุรกิจยังมีต้นทุนแฝงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรงพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนสินค้า ค่าเสื่อม และอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดเผื่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ด้วย ยิ่ง ROI ลดต่ำลงไปเท่าไร ยิ่งส่งผลเสียกับธุรกิจมากเท่านั้น

เคล็ดลับในการปรับปรุง ROI

เพื่อให้ธุรกิจได้ไปต่อ เราจึงต้องหาวิธีเพิ่ม ROI ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งมีเคล็ดลับในการเพิ่มค่า ROI ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายชัดเจน

ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตาม สิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือ การกำหนดเป้าหมาย ถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไร จะเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดสิ่งที่เราต้องทำต่อ ๆ ไปในอนาคตได้อย่างแน่ชัด

2. ใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม

หากเป้าหมายหลักของธุรกิจของเราคือ การเพิ่มจำนวนลูกค้า ดังนั้น เราก็ต้องเลือกตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญการตลาด และที่สำคัญกว่านั้นคือ ต้องมีประโยชน์ที่สุดสำหรับธุรกิจ

3.  ให้ความสำคัญในการพัฒนา

การพยายามพัฒนาสิ่งที่จะมอบให้กับผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่เสมอ ถึงแม้ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นจะเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกแล้วก็ตาม

4. หาวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ควรทำการทดสอบ ใช้เครื่องมือ หรือช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันไป แนะนำว่าไม่ควรจำกัดกลยุทธ์การตลาดที่จะเลือกใช้ วิธีนี้เราจะสามารถเห็นโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

5. ติดตามทุกการกระทำ

อย่าลืมประเมินสิ่งที่ได้คิด และได้ลงมือทำลงไป ซึ่งถ้าเราเห็นผลลัพธ์ตลอด เราก็จะสามารถนำผลที่ได้นั้นมาแก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ธุรกิจไปต่อได้อย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของ Marketing ROI

ประโยชน์ของ Marketing ROI

Marketing ROI แท้จริงแล้วมีประโยชน์มากกว่าแค่การนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน แต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแบบ โดยมีประโยชน์ดังนี้

1. เปรียบเทียบผลประกอบการกับคู่แข่ง

        ROI จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน และทำให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถที่จะอยู่รอดได้ อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะคิดว่าผล ROI จะไปในทางที่ดี แต่เมื่อเทียบกับตลาด หรือคู่แข่ง แล้วพบว่าตัวเลขของคุณมีค่า ROI ที่ต่ำกว่า นั่นก็แสดงว่า ผล ROI ของคุณไม่ได้ดีอย่างที่คิด ดังนั้นการวัดค่า ROI ต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือตลาดด้วย

2. ช่วยกำหนดกลยุทธ์การขาย และการตลาด

        ธุรกิจจะเติบโตได้จะขึ้นอยู่กับการขาย และการตลาดที่ดี โดยสามารถนำ ROI มาวัดผลโดยการนำกำไรจากยอดขาย มาเปรียบเทียบกับต้นทุนกลยุทธ์การขายในแบบต่าง ๆ แต่สำหรับในด้านการตลาด สามารถนำ ROI มาวัดผล เพื่อจะช่วยให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะใช้มาวัดผลแคมเปญแต่ละแคมเปญที่ได้ทำลงไป เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าแคมเปญแบบไหนดีที่สุด

3. ช่วยวางแผนเงินระดมทุนในธุรกิจ

        แน่นอนว่าการทำธุรกิจ เงินกู้ หรือเงินระดมทุนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้ แต่การกู้เงินย่อมมีความเสี่ยง หากเราไม่ได้ผลตอบแทนตามที่หวังไว้ ดังนั้นการทำ ROI จะช่วยในการวางแผนธุรกิจ ทำให้ทราบว่า ควรกู้เงินลงทุนเพิ่มจำนวนเท่าไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากพอต่อความต้องการ

รีวิวจากลูกค้า Way Maker

Way Maker เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรทุกท่านมีความรู้ และประสบการณ์ทางการตลาดเกือบ 10 ปี สำหรับท่านใดที่มีความต้องการพัฒนาธุรกิจของท่านให้เติบโตขึ้นเรายินดีให้คำปรึกษาโดยความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยสามารถดูรีวิวของลูกค้า Way Maker เพิ่มเติมได้ทาง https://www.waymaker.co.th/tools

ความแตกต่างก่อนและหลังจ้างในแต่ละเคส

Way Maker เราเน้นการเติบโตใน ROI ระยะยาว และให้ความสำคัญกับความ Win-Win ในการทำธุรกิจมากๆ

  • ด้านระยะสั้น(Quick Win) เราช่วยเพิ่มผลลัพธ์ด้านยอดขาย ด้านเงินลงทุน ด้านการหาลูกค้าใหม่ ด้านการทำให้รู้จักลูกค้า
  • ด้านระยะยาว(Long-term win) เราช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์ การหานวัตกรรมใหม่ๆ การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และ ลูกค้ารักแบรนด์มากขึ้น

และนี่คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ในบริษัทที่เราดูแล หากท่านใดต้องการผลลัพธ์เหล่านี้ ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ติดต่อ ทีมที่ปรึกษาจาก Way Maker ได้เลยครับ (ปรึกษาครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพราะเราคือ Way Maker ผู้สร้างหนทาง ให้ธุรกิจเติบโตได้ We Make Ways Possible

ดูบริการอื่น ๆ ของ Way Maker

Way Maker เป็นทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการ ให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์เกือบ 10 ปี และ Way Maker เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่ปรึกษาการตลาด และ ได้รับการการันตีความพึงพอใจของลูกค้า 90% รวมไปถึงมีหนังสือ Best Seller “Marketing Research 101 คู่มือเข้าใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์” และ คอร์สออนไลน์ Marketing Research 101 เข้าใจลูกค้าให้ถึงแก่น

ดูรีวิวจากลูกค้าอีกมากมายได้ที่ https://www.waymaker.co.th/tools

Tel : 0661243562

Line : @WayMaker หรือ https://lin.ee/XgBNgSS

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.