Digital Marketing

ใช้กลยุทธ์ 4C ช่วยมองในมุมลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม

รู้จักใช้ 4C มองในมุมลูกค้า เพื่อกลยุทธ์ชัดเจนกว่าเดิม

หลายคนคงรู้จักหรือคุ้นเคยกับ 4P ( Product , Price , Place , Promotion ) กันมาบ้างใช่มั้ยครับ…

4P นั้นเป็นหนึ่งใน Frameworks พื้นฐานที่เหล่า Marketer หรือ Business Analyst นำมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจ เพื่อที่จะได้เห็นภาพในแง่ของสิ่งที่ธุรกิจของเรา Offer ให้กับตลาดได้อย่างจับต้องได้ และเป็นการ align ภาพให้เห็นตรงกันสำหรับคนในองค์กรเองด้วย เพื่อที่จะได้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน ทั้ง Product (ผลิตภัณฑ์), Price (ราคา), Place (สถานที่ที่ทำให้สินค้า/บริการเข้าถึงลูกค้า หรือลูกค้าเข้าถึงได้) และ Promotion (ทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมการโปรโมทสินค้า/บริการ)

แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่อง 4P ให้ฟังครับ เราจะพาคุณไปให้ไกลกว่าเดิม! 

สำหรับวันนี้เราจะมาต่อยอด เผยทริค พลิก 4P ให้เป็นกลยุทธ์ 4C
ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจนได้กว่าเดิม

1. PRODUCT -> CUSTOMER’S NEED

เปลี่ยนจากการมองที่สินค้า / บริการของตัวเอง เป็นการเพ่งตรงไปที่ลูกค้าก่อนว่าเค้าต้องการอะไร และตอบให้ได้ว่าความต้องการนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร

นี่แหละครับคือโจทย์สำคัญที่เราต้องตอบให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น 
แล้วนำคำตอบนั้นมาเป็นโจทย์ต่อว่าเราจะผลิตสินค้า หรือบริการอะไร
เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา

2. PRICE -> COST

พิจารณาให้ลึกลงไปกว่าคำว่า “ราคาขาย” เพราะสิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือ คำว่า  “ต้นทุน” 

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง “ต้นทุน” กับ "ราคา” นั้นคือ ...
ถ้าเป็น "ราคา” เราจะโฟกัสกันที่ตัวเงิน ในขณะที่ในความเป็นจริงของการทำธุรกิจ สิ่งที่เราลงทุนไปมีมากกว่าเรื่องของตัวเงิน และหลายครั้งนั้นเป็นสิ่งที่มี Value มากกว่าหรือเท่ากับตัวเงินด้วยซ้ำ

เช่นนั้นแล้ว เราจึงต้องพิจารณาถึงต้นทุนอื่นๆ ที่ต้องเสียไป กว่าจะได้สินค้ามา
 

3. PLACE -> CONVENIENT

เปลี่ยนจากการมองแค่ว่าโลเคชั่นของที่ที่ให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้า / บริการเรานั้นอยู่ตรงไหน ไปสู่การพิจารณาและเข้าใจถึง Journey ของลูกค้าในการเข้าถึงสินค้า / บริการของธุรกิจเรา และตอบให้ได้ว่าเราจะสามารถสร้าง “ความสะดวกสบาย” ในการเข้าถึงสินค้า / บริการได้อย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่าง เช่น หากลูกค้ามีพฤติกรรมอยู่ในไลน์ มีลักษณะใช้การแชทถามเป็นหลัก เราก็ควรอยู่ในไลน์ด้วย

อย่าลืมศึกษา Placement ลูกค้าว่า ลูกค้ามาจากตรงไหน และมาเจอเราตรงไหน

4. PROMOTION -> COMMUNICATION

ถึงแม้ Promotion และ Communication จะมีจุดประสงค์ร่วมกัน
นั่นคือการโปรโมท หรือสื่อสารออกไปเพื่อให้ผู้คนรู้จักกับสินค้า / บริการของเรา
แต่ความประทับใจที่เกิดขึ้นสำหรับการ Communicate จะมีผลทวีคูณ

เนื่องจาก Communication เป็นการสื่อสารที่ Tailored Message ให้เหมาะกับผู้ฟังในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ทำให้คนฟังรู้สึกว่าแบรนด์ หรือสินค้า/บริการ นั้นๆ ไม่ได้พูดตะโกนอยู่ฝ่ายเดียวแต่เป็นการพูดโดยใช้ภาษาของกลุ่มลูกค้านั้นๆ ซึ่งส่งผลให้ทำให้เกิด Sense of belonging ซึ่งเป็นจุดเฉือนกันของการทำให้ Awareness มีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนจาก Awareness มาเป็นยอดขาย ได้นั่นเอง

และทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า 4C 

เพียงเท่านี้ เราจะมองจากมุมมองลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และสามารถทำกลยุทธ์ต่อเนื่องได้ดีขึ้นครับ !

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.