Digital Marketing

เปิดแนวคิด Marketing 1.0 - 5.0 การตลาดเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

การตลาดเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มองผ่านแนวคิด Marketing 1.0 ถึง 5.0

แนวคิดเกี่ยวกับ Marketing 1.0 ถึง 5.0 สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นและการปฏิบัติในการตลาดตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทัศนคติของผู้บริโภค บทความนี้จะเล่าความเป็นมาของแนวคิด Marketing 1.0 ถึง 5.0

Marketing 1.0-5.0

Marketing 1.0

ในยุค Marketing 1.0 ซึ่งเกิดในยุคปฏิสัมพันธ์แรกของการตลาดในประวัติศาสตร์ เน้นที่ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญ โดยเจ้าของธุรกิจจะมุ่งเน้นในการพัฒนา และผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเพื่อเสนอให้กับลูกค้า ซึ่งแนวคิดนี้เน้นไปที่สินค้า และคุณภาพของสินค้ามากกว่าการวิจัยตลาดหรือการสร้างความต้องการ

หากคุณเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการคุณสามารถใช้แนวคิด Marketing 1.0 โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของคุณ เน้นการพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คุณอาจใช้การโฆษณาแบบเทียบเท่าเพื่อเน้นคุณค่าและคุณภาพของสินค้า

Marketing 2.0

สมัย Marketing 2.0 เกิดขึ้นในยุคที่มีการเติบโตของสื่อมวลชนและโฆษณา ธุรกิจเริ่มใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้สึกและการจดจำในลูกค้า เน้นการสร้างแบรนด์และพลังของการตลาดเพื่อสร้างความสนใจและความต้องการในสินค้าหรือบริการ

ในยุคที่มีการเติบโตของสื่อมวลชนและโฆษณา คุณสามารถใช้แนวคิด Marketing 2.0 โดยสร้างแบรนด์ที่มีความจดจำและสร้างความรู้สึกในลูกค้า โปรโมทผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และพิมพ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก็เป็นส่วนสำคัญด้วย

Marketing 3.0

Marketing 3.0 มาพร้อมกับความเชื่อที่การตลาดควรสร้างความเชื่อและความร่วมมือระหว่างธุรกิจและลูกค้าในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และมนุษย์ เน้นไปที่ค่าความเชื่อและความพึงพอใจของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิด Marketing 3.0 คุณสามารถสร้างความเชื่อและความร่วมมือในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และมนุษย์ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และแนะนำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือต่อสังคมหรือการบริจาคเพื่อสังคม

Marketing 4.0

Marketing 4.0 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการวิวัฒนาการดิจิทัล เน้นการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการตลาด การสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความพึงพอใจในลูกค้า

สำหรับแนวคิด Marketing 4.0 คุณสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจลักษณะการตลาดของลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่กลับมาทางดิจิทัล เช่น การใช้การติดตามและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในการปรับกลยุทธ์การตลาด

Marketing 5.0

Marketing 5.0 เป็นการกลับไปให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ในการตลาด และการสร้างความเชื่อมั่นผ่านความรู้สึกและความเชื่อของบุคคล การสร้างความสัมพันธ์ที่เน้นความเป็นมนุษย์และความจริงในการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อกลับสู่ความเป็นมนุษย์ในการตลาด

เพื่อนำแนวคิด Marketing 5.0 มาประยุกต์ใช้ คุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นผ่านความรู้สึกและความเชื่อของบุคคล การใช้เรื่องราวที่เป็นมนุษย์เพื่อสื่อสารและสร้างความเชื่อถือกับลูกค้า การเน้นความจริงในการติดต่อและการสร้างความเชื่อมั่นที่สร้างความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ในการตลาด

สรุป

การประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและสังคมในแต่ละยุค โดยทั้ง 5 แนวคิดนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นและการปฏิบัติในการตลาดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในแต่ละยุค

ต้องการนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติได้จริงแบบมืออาชีพ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้ Waymaker เป็นที่ปรึกษาการตลาดเราพร้อมดูแลและลงลึกเกี่ยวกับมุมมองทางการตลาดใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดวางระบบวัดให้ได้ผลกำไร อย่ารอช้า โอกาสเพิ่มยอดขาย ขยายโอกาสกำลังรอคุณอยู่

*เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการตลาดของเรา
สนใจปรึกษาติดต่อ Way Maker Tel : 0661243562
LINE : @‌WayMaker หรือ
Way Maker | LINE Official Account

Author