Digital Marketing

Blue Ocean Strategy คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการทำธุรกิจ

Blue Ocean Strategy คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจ

 "Blue Ocean Strategy" (ยังเรียกว่า กลยุทธ์มหาสมุทรสีน้ำเงิน) เป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย W. Chan Kim และ Renée Mauborgne ในหนังสือชื่อเดียวกันที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2005 โดยแนวคิดหลักของ Blue Ocean Strategy คือการสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่ที่ไม่มีคู่แข่ง หรือ "ท้องทะเลสีน้ำเงิน" ที่ไม่มีการแข่งขันรุนแรงและที่นักธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างและความพิเศษในตลาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งที่มีอยู่แล้วในตลาดที่แออัดและแข่งขันรุนแรง เหมือนกับ Red Ocean Strategy (ท้องทะเลสีแดง)

แนวคิด Blue Ocean Strategy

แนวคิด Blue Ocean Strategy มุ่งเน้นการค้นหาวิธีในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เหมือนใครในตลาด ผู้ประกอบการสามารถทำได้โดยการพิจารณาเพิ่มค่าและสร้างข้อได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดส่ง การบริการลูกค้า เป็นต้น

ผลที่ได้คือการสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่ที่ไม่มีคู่แข่งในท้องทะเลสีน้ำเงิน ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและรวยขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในการแข่งขันรุนแรงในท้องทะเลสีแดงที่อาจเต็มไปด้วยคู่แข่งที่มีอยู่แล้ว โดยอาจใช้ใช้กลยุทธ์ CLV เสริมเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่มากขึ้น

ยกตัวอย่างของ Blue Ocean Strategy คือ Apple เมื่อเปิดตลาดสมาร์ทโฟนด้วย iPhone ซึ่งสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่และสร้างความแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่มีอยู่แล้วในตลาด

ดังนั้น "Blue Ocean Strategy" หมายถึงแนวคิดในการสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่ที่ไม่มีคู่แข่ง และทำให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามการแข่งขันรุนแรงในท้องทะเลสีแดงไปสู่ท้องทะเลสีน้ำเงินได้

ใช้ Blue Ocean Strategy ในโอกาสใดบ้าง

การใช้ Blue Ocean Strategy เพื่อสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่และสร้างความแตกต่างในตลาดมีขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ท้องทะเลสีแดง (Red Ocean Analysis): วิเคราะห์ตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ท้องทะเลสีแดง) เพื่อทำความเข้าใจถึงคู่แข่งที่มีอยู่และปัญหาที่เกิดขึ้น นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าในแนวทางใดคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้
 2. การค้นหาท้องทะเลสีน้ำเงิน (Blue Ocean Exploration): ค้นหาโอกาสและพื้นที่การแข่งขันใหม่ที่ไม่มีคู่แข่ง โดยพิจารณาเรื่องที่แตกต่างอย่างมากจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในตลาด
 3. การสร้างและพัฒนาพื้นที่สีน้ำเงิน (Creating Blue Ocean): ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าและความแตกต่างสูง เน้นไปที่ปัจจัยที่สร้างความพิเศษในตลาดและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
 4. การสร้างความเข้าใจและความได้เปรียบ (Building Understanding and Buy-in): ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในพื้นที่สีน้ำเงินของคุณให้กับทีมงานและผู้บริโภค ในการสร้างความเข้าใจและความได้เปรียบ ซึ่งสำคัญในการทำให้เกิดการยอมรับและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
 5. การดำเนินการและการนำเสนอ (Execution and Rollout): นำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ออกสู่ตลาดและจัดการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
 6. การตรวจสอบและปรับปรุง (Review and Iterate): ตรวจสอบผลลัพธ์และปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในตลาด

แนวคิด Blue Ocean Strategy เหมาะกับธุรกิจแบบใด

แนวคิด Blue Ocean Strategy เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างและความสำเร็จที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาด แต่ต้องการความก้าวหน้าที่ไม่ต้องการการแข่งขันรุนแรงในท้องทะเลสีแดงที่อาจทำให้ผลตอบแทนต่ำลง การปฏิบัติตามหลักของ Blue Ocean Strategy อาจช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้

Blue Ocean Strategy vs 3C Winning Zone ใช้กลยุทธ์ไหนดี?

การใช้ Blue Ocean Strategy ร่วมกับโมเดล 3C Winning Zone เป็นวิธีการที่สามารถช่วยให้คุณสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่และสร้างความแตกต่างในตลาดได้ โมเดล 3C Winning Zone เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความแตกต่างขององค์กรของคุณ โดยโมเดลนี้มีสามส่วนสำคัญ คือ Customer, Company, และ Competitor (3C) ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ว่าจะสร้างและพัฒนาพื้นที่สีน้ำเงินอย่างไรในแนวคิด Blue Ocean Strategy

 1. Customer (ลูกค้า): การวิเคราะห์ลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นด้วย Blue Ocean Strategy ในโมเดล 3C Winning Zone คุณต้องสำรวจและเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่พวกเขาพบ และวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจของลูกค้า
 2. Company (องค์กร): แนวคิด Blue Ocean Strategy ต้องสอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่องค์กรคือมีอยู่ ในโมเดล 3C Winning Zone คุณควรทำความเข้าใจในความแตกต่างและความเข้มแข็งขององค์กรเรา รวมถึงความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. Competitor (คู่แข่ง): การทราบข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในโมเดล 3C Winning Zone คุณควรทำความเข้าใจถึงแรงและความอ่อนแอของคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถกักขาดการแข่งขันรุนแรง
winning zone

ในการรวมกันระหว่าง Blue Ocean Strategy และโมเดล 3C Winning Zone คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. วิเคราะห์ 3C Model Winning Zone: เริ่มต้นโดยการทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า องค์กรของคุณ และคู่แข่ง ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทรัพยากรและความเข้มแข็งขององค์กร และตำแหน่งทางกลยุทธ์ของคู่แข่ง
 2. สร้าง Blue Ocean Strategy: พิจารณาถึงข้อมูลที่คุณได้รับจากการวิเคราะห์ 3C Model Winning Zone และนำมาสร้างแนวคิด Blue Ocean Strategy ที่เน้นการสร้างพื้นที่การแข่งขันใหม่ที่ไม่มีคู่แข่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. การวางแผนและการดำเนินการ: พัฒนาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เป็นผลจาก Blue Ocean Strategy ทำการทดสอบและปรับปรุงตามความต้องการของตลาด
 4. ตรวจสอบและปรับปรุง: นำผลลัพธ์ออกสู่ตลาดและติดตามผลและความสำเร็จของกลยุทธ์ Blue Ocean ระหว่างการดำเนินงาน ทำการปรับปรุงและปรับแผนตามความเปลี่ยนแปลงในตลาด

การรวมกันของ Blue Ocean Strategy และโมเดล 3C Winning Zone ดีอย่างไร

การรวมกันของ Blue Ocean Strategy และโมเดล 3C Winning Zone จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับลูกค้า องค์กร และคู่แข่ง อีกทั้งสร้างความแตกต่างในตลาดที่ไม่มีคู่แข่ง นี่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณในระยะยาว โดยความสำเร็จของกลยุทธ์นี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของมันต่อธุรกิจของคุณ และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในระยะยาว

อยากเริ่มต้นทำการตลาดแบบมืออาชีพ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้ Waymaker เป็นที่ปรึกษาการตลาด เราพร้อมดูแลและลงลึกเกี่ยวกับมุมมองทางการตลาดใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดวางระบบวัดให้ได้ผลกำไรตาม Marketing ROI อย่ารอช้า โอกาสเพิ่มยอดขาย ขยายโอกาสกำลังรอคุณอยู่

สนใจติดต่อทีม Way Maker Tel : 0661243562
LINE : @‌WayMaker หรือ
Way Maker | LINE Official Account

Author