Content Management

8 วิธี สร้างธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยการทำ Digital Marketing

สร้างธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยการทำ Digital Marketing

Marketing คืออะไร?

Marketing หรือ การตลาด คือ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายสินค้า บริการของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดย Marketing มีส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion ปัจจุบันสามารถทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ผ่าน Platfrom ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งได้เข้ามาเป็นสื่อกลางกับลูกค้า เช่น Facebook, Shopee, Lazada ซึ่งกลายเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การตลาดออนไลน์ หรือ การตลาดดิจิทัล

ความหมายของการทำการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ (Online marketing) คือ การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการยุคใหม่ ที่ผ่านตัวกลางอย่าง Platform ต่าง ๆ ออนไลน์ เช่น Website, Social Media Platform, SEO ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจออนไลน์ได้ดีขึ้นเผยแพร่ข้อมูลของแบรนด์ให้ลูกค้าได้พบเห็นมากขึ้น ก่อนจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการ

5 องค์ประกอบของการทำตลาดออนไลน์

การทำตลาดออนไลน์จะต้องคำนึงถึง 5 องค์ประกอบหลักที่สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่

 • Connections คือ การเชื่อมต่อวิธีการสื่อสารกับลูกค้าทางหน้าร้าน ให้เปลี่ยนมาใช้ช่องทางออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น โปรโมชั่นสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะได้ส่วนลด พร้อมจัดส่งฟรี หรือการไลฟ์สดขายของ เป็นต้น
 • Conversations คือ การสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อจำแนกและเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้าง
 • Co-Creation คือ การสร้างร่วมกัน หรืออธิบายให้ง่ายขึ้น เป็นการแบ่งปันข้อมูลการทำการตลาดออนไลน์จากช่องทางต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการตลาดให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ
 • E-Commerces คือ การนำสินค้าไปไว้ใน Platform หรือ Website อื่น ๆ ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ เช่น Amazon, Ebay, Lazada, Shopee เป็นต้น เพื่อให้เกิดยอดขายของธุรกิจเพิ่มขึ้น
 • Community คือ การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มลูกค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างกลุ่ม Facebook เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามารีวิว แนะนำสินค้า เป็นต้น

วิธีการทำการตลาดออนไลน์ ทำอย่างไร?

ปัจจุบันการทำตลาดออนไลน์บน Social Media Platform อาจจะไม่เพียงพอ เพราะเทคโนโลยีนั้นได้ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว และคู่แข่งทางธุรกิจที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หากเราช้าตามไม่ทัน โอกาสที่จะให้ธุรกิจเติบโตนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ สามารถทำได้หลัก ๆ 8 ด้วยกัน ได้แก่

1.Search Engine Optimization หรือ SEO

คือ การกำหนดคีย์เวิร์ที่ตรงตามพฤติกรรมการ Search หาข้อมูลสินค้าและบริการของลูกค้าบน Google ถือเป็นวิธีที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย โดยเป้าหมายหลัก ๆ ของการทำ SEO คือการเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ และสามารถนำไปสู่การเกิด Conversion ได้ด้วย

2.Pay Per click / PPC Marketing

คือ การซื้อ Ads บน Search Engine ให้ขึ้นหน้าแรกของ Google นั้นเอง หากมีลูกค้าที่สนใจสินค้าและบริการของเรา นำไปสู่การคลิกหน้าสินค้า ผู้ซื้อโฆษณาจะต้องเสียค่าโฆษณา ส่วนมากการใช้ PPC Marketing มักใช้กับสินค้าที่ต้องการปิดการขาย หรือ Retargeting ให้ลูกค้ากลับมาซื้อของที่เคยเข้าไปดู หรือ หยิบใส่ตะกร้าเอาไว้แล้ว

3.Content Marketing

คือ การสร้าง Awareness หรือ Engagement ให้กับสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Website, Facebook, Instagram ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจแบรนด์ได้มากขึ้น

4.Influencer Marketing

คือ การทำการตลาดออนไลน์ประเภทหนึ่งที่ใช้ตัวบุคคล Influencer เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับลูกค้า โดยพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันมักจะตามหารีวิว หรือผู้มีชื่อเสียงมาแนะนำ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ

5.Voice Search Marketing

คือ Voice Search ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการค้นหาผ่านเสียงเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อปรับให้เข้ากับพฤติกรรมที่กำลังเปลี่ยนไปของลูกค้าการทำตลาดออนไลน์ไม่ควรละเลยฟังชั่นนี้เด็ดขาด

6.Video Marketing

คือ การทำ Digital Marketing โดยใช้ Video เป็นสื่อกลาง เป็นวิธีการทำการตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของลูกค้า และยังสามารถใช้ Video นั้นการยิงโฆษณาได้อีกด้วย

7.E-Mail Marketing

คือ การใช้ E-mail มาเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเก่า ที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว เป็นการสื่อสารกับลูกค้าที่น่าเชื่อถือและตรงจุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการ นำไปสู่การกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกรอบ

8.Social Media Marketing

คือ ช่องทางต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter ช่วยสร้าง Awareness ที่ดีให้กับลูกค้าได้

การทำการวิจัยการตลาด

คือ การเรียนรู้ ทำความเข้าใจการทำการตลาดออนไลน์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินเพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าได้อย่างแม่นยำว่าต้องการอะไร บริการแบบไหนที่ชอบ เป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ และยังช่วยตัดสินใจและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าได้ด้วย

ที่ปรึกษาการตลาดที่ดีมีมาตรฐานเป็นอย่างไร?

6 สิ่งที่ปรึกษาการตลาดที่ดีต้องมีได้แก่

 • W1 - มีทักษะการเข้าใจตลาด เข้าใจลูกค้า เช่น ที่ Way Maker เราใช้ Marketing Research ในการเข้าใจตลาดในทุกงาน
 • W2 - ช่วยวางแผนกลยุทธ์ ช่วยวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของธุรกิจ เช่น ลูกค้าคือใคร ทำอย่างไรถึงเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์อย่างไรให้แข็งแรง
 • A1 - ช่วยวางระบบการทำงานที่คล่องตัว ทั้งด้านการผลิตคอนเทนต์ การจัดการโฆษณา เพื่อปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • A2 - ช่วยงบประมาณการตลาด, Ads ตามแฟลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
 • Y1 - สรุปและรายงานผล แบบที่ถอดบทเรียนได้ว่า ทำอย่างไรให้ยอดขายโตยิ่งขึ้น โดยมีที่มาชัดเจน
 • Y2 - ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้าว่า ทำอย่างไรถึงจะไปถึงบรรลุเป้าหมาย รู้ว่าการลงทุนครั้งนี้ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างไร เช่น CPA, ROAS, ROI, SROI เป็นต้น

ดูบริการอื่นๆ ของ Way Maker

Way Maker เป็นทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการ ให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์เกือบ 10 ปี และ Way Maker เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่ปรึกษาการตลาด และ ได้รับการการันตีความพึงพอใจของลูกค้า 90% รวมไปถึงมีหนังสือ Best Seller “Marketing Research 101 คู่มือเข้าใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์” และ คอร์สออนไลน์ Marketing Research 101 เข้าใจลูกค้าให้ถึงแก่น

Way Maker กับการเติบโตใน ROI ระยะยาว

Way Maker รับทำโฆษณาออนไลน์เราเน้นการเติบโตใน ROI ระยะยาว และให้ความสำคัญกับความ Win-Win ในการทำธุรกิจมาก ๆ

 • ด้านระยะสั้น (Quick Win) เราช่วยเพิ่มผลลัพธ์ด้านยอดขาย ด้านเงินลงทุน ด้านการหาลูกค้าใหม่ ด้านการทำให้รู้จักลูกค้า
 • ด้านระยะยาว (Long-term win) เราช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์ การหานวัตกรรมใหม่ ๆ การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และ ลูกค้ารักแบรนด์มากขึ้น

และนี่คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ในบริษัทที่เราดูแล หากท่านใดต้องการผลลัพธ์เหล่านี้ ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ติดต่อ ทีมที่ปรึกษาจาก Way Maker ได้เลยครับ (ปรึกษาครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เพราะเราคือ Way Maker
ผู้สร้างหนทาง ให้ธุรกิจเติบโตได้
We Make Ways Possible

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากทำธุรกิจให้เติบโต ประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์สูงสุด Way Maker สามารถให้คำปรึกษาแก่คุณได้ และดูบริการอื่น ๆ ของ Way Maker ได้ที่

เว็บไซต์ :  https://www.waymaker.co.th/
Tel. : 0661243562
Line : @WayMaker หรือ https://lin.ee/XgBNgSS
ดูรีวิวจากลูกค้าอีกมากมายได้ที่ https://www.waymaker.co.th/tools

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.