Digital Marketing

Marketing Health Check นวัตกรรมใหม่เพื่อการวัดผลการตลาด

Marketing Health Check นวัตกรรมใหม่เพื่อลงทุนการตลาดแบบวัดผลได้

Marketing Health Check เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยติดตามสถานการณ์ของธุรกิจคุณ ทั้งเรื่องงบประมาณ และผลลัพธ์ทางธุรกิจในตลาดออนไลน์ ซึ่งใช้ได้กับหลากหลายแพลตฟอร์ม ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยวัดเสียงสะท้อนหรือเสียงตอบรับจากลูกค้าของแบรนด์ ให้เจ้าของธุรกิจได้รู้ถึงความเข้มแข็งของแบรนด์และทิศทางในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และมียอดขายที่เป็นกราฟที่พุ่งขึ้นได้

Marketing Health Check คือ กระบวนการวัดผลทางการตลาด ช่วยระบุปัญหา ระบุตัวเลขที่วัดผลในแต่ละส่วนที่สำคัญ เช่น ลูกค้าหัวละกี่บาท (CPL) ได้ผลตอบแทนกี่เท่าจากโฆษณา (ROAS) มียอดเข้ามาจากช่องทางไหน (ROAS per Channel) และควรวัดผลได้ถึงทั้งหมดของการตลาด (MROI)

ซึ่งถ้าคุณต้องการทำให้การตลาดของคุณเติบโต ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า คุณต้องตรวจสุขภาพก่อน ว่าคุณอยู่ตรงไหน แล้วจะเติบโตได้อย่างไร ซึ่งถ้ารู้ตัวเลขการลงทุน ก็จะทำให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Marketing Health Check คือ คำตอบ

Marketing Health Check มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไรบ้าง

ความสำคัญของ Marketing Health Check ต่อการทำธุรกิจ คือ การรับรู้ถึงสถานะของแบรนด์ ซึ่งหากทำการตรวจสอบสุขภาพของธุรกิจเป็นประจำจะทำให้เราสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากอยู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ

ทั้งนี้การตรวจสอบสุขภาพของแบรนด์นั้น แบรนด์ของคุณมีความจำเป็นที่จะต้องมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และมีฐานลูกค้าในระดับหนึ่งด้วย เพื่อทำการตรวจสอบ

ตัววัดผลสำหรับ Marketing Health Check มีอะไรบ้าง

ตัววัดผลสำหรับ Marketing Health Check มีด้วยกัน 4 ส่วน ดังนี้

 • การรับรู้ในตัวแบรนด์ (Awareness)
 • คุณสมบัติและความเชื่อมโยง (Attributes and Associations)
 • การรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality)
 • ความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ (Customer Brand Loyalty)
ตัววัดผลการตลาด

ขั้นตอนการทำ Marketing Health Check

ขั้นตอนการทำ Maketing Health Check จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

1. ตรวจสุขภาพของการตลาด Marketing Health Check ว่า

 • รู้ว่าคุณทำธุรกิจแบบไหน
 • รู้ตัวเลขที่สำคัญของธุรกิจ
 • รู้ตัวเลขที่สำคัญ ในแต่ละช่องทาง
 • สรุปผลทั้งหมดเป็นองค์รวม (MROI)

2. ต่อยอดกลยุทธ์

 • เข้าใจลูกค้าให้มากกว่าเดิม ในช่องทางที่สำคัญ
 • ลงทุนแต่ละช่องทางให้เหมาะสม
 • พัฒนาทีมงาน ให้เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)
 • พร้อมวัดผลได้อย่างสม่ำเสมอ (Agile Marketing)

ซึ่งถ้าอยากเริ่มต้นวัดสุขภาพแบรนด์ แนะนำให้พูดคุยกับเรา ทีม Way Maker เพราะ Way Maker - Marketing Health Check มีบริการที่ช่วยทำด้านนี้โดยเฉพาะ

ผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการทำ Marketing Health check

Marketing Health Check (Object: Strategy Report)

แสดงผลเพื่อดูภาพรวม และ สามารถตัดสินใจได้ใน 1 หน้า ซึ่งรวมวิธีวัดผลที่สำคัญ เช่น ยอดขายจากการตลาด (MROI) ยอดขายจากโฆษณา (ROAS) ผลลัพธ์จากการตลาดแต่ละช่องทาง (CPL) พร้อมเปรียบเทียบว่าช่องทางใด ได้ผลลัพธ์แบบไหน

Knowledge: Health Check Report- Training

โดยคิดจาก WAY Model ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์วิธีคิดฉบับของ Way Maker ที่เริ่มตั้งแต่การใช้วิธีคิดทางการตลาด การวัดผลที่ฉับไว และ วัดผลทั้งหมดเป็นตัวเลข

Performance: Tracking & Problem Solving

ช่วยวัดผล แสดงผลด้านตัวเลขที่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารสามารถคิดคำนวณ และ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Long-Term: Tracking with In House Knowledge

เมื่อความรู้อยู่กับองค์กร ก็จะส่งผลให้องค์กรณ์สามารถเข้าใจธุรกิจของตัวเอง และ ต่อยอดด้วยตนเองได้

Be Worth: Lower Cost

ใช้งบประมาณที่ถูกกว่า เพราะติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถใช้ด้วยตนเองได้

ผลลัพธ์การทำ Marketing Health check

Marketing Health Check แนวคิดวิธีการทำงานแบบ Way Model

WAY Model เป็นแนวคิดวิธีการทำงานที่นำมาสู่นวัตกรรม Marketing Health Check เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการทำตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎีสำคัญ

Winning Input

Wining Put คือ Research and Frameworks เป็นการศึกษาเส้นทางและเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อการก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างถูกทาง และประสบผลสำเร็จ

Agile Process

Agile Process คือ Content and Media เป็นกระบวนการหลังจากที่เราได้ทิศทางการตลาดแล้ว และนำมาต่อยอดในการสร้าง Branding & Communication Strategy ตั้งแต่การสื่อสารแบรนด์ การออกแบบรูปภาพ การออกแบบสื่อ ว่าควรมีทิศทางอย่างไร รวมถึงด้านของ Media Strategy ต้องมีการเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าของแบรนด์

Yield Out

Yield Out คือ Goal and Measurement หรือการระบุเป้าหมายปลายทางที่ต้องการ เป็นการตั้งความสำเร็จแบบที่ต้องการ เพื่อวางแผนการตลาดและการลงทุน เพื่อให้ได้กลับมาซึ่งความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ อาจเป็นกำไร หรือสิ่งที่ไม่ใช่กำไรก็ได้ตามที่แบรนด์ตั้งไว้

Way Model

Marketing Health Check ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ฉบับ Way Model

จากผลลัพธ์กับลูกค้า ทางWay Maker ดูแลให้จะมีผลลัพธ์ตั้งแต่เรื่อง

 1. ยอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่าอย่างยั่งยืน ภายในระยะเวลา 3 เดือน
 2. ลดค่าโฆษณาที่ไม่จำเป็นลง โดยที่ยอดขายมากขึ้น
 3. ทีมทำงาน สามารถวัดผลด้วยตัวเองได้
 4. ผู้บริหาร ลดระยะเวลาการทำงานลง และใช้ระบบทำงานมากขึ้น

*ผลลัพธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเฉพาะองค์กร

รายละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ

“ Product และนวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหาการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจคุณ”

1. เริ่มต้นโดยความเชื่อในนวัตกรรมที่ทำน้อยได้มาก Innovation concept = Do less get more

2. Marketing Health Check Algorithm

 • Cost Per Lead (CPL) = Total Marketing Spend / Total Number of New Leads
 • Cost Per Lead Close = Total Marketing Spend / Total Number of New Leads Close
 • Conversion Rate Close = Total number of conversions / Total number of New Leads Close x 100
 • Return on Ad Spend (ROAS) = Revenue (Total income from advertising) / Cost (Total ads spend)
 • Marketing Return on investment (MROI) = Revenue (Total income from advertising) / Cost (Total ads spend + marketing operation cost)

Feature รายละเอียดของเทคโนโลยี Marketing Health Check'

1. Health Check Color

2. Don’t know any marketing concept

3. Set goals and put current result เช่น งบประมาณ / จำนวนคนติดต่อ / ยอดการสั่งซื้อ / ยอดขายที่ต้องการ

4. See your Marketing Health with Color เช่น

 • เขียว (ดี)
 • เหลือง (ควรตรวจสอบ)
 • แดง (มีปัญหาควรเร่งแก้ไข)

5. Collaborate ทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือเดียวกัน ผ่าน online platform

6. Project Manager: Setup & Manage

7. Marketer: Analysis & Adjust

8. Project Owner: Report Overall

9. Automation เครื่องมือที่ช่วยดึงข้อมูลจาก Platform ต่าง ๆ มาให้ทันที

10. Facebook Ads

11. Google Ads

12. 5 Min Setup

13. Initial Project

14. Link to Facebook, Google

15. Wait for health check review

เฉพาะ 5 องค์กรแรก ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท ต่อปี ประกอบด้วยโปรแกรม และ การจัดอบรม 1 วันเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริง

สนใจติดต่อทีม Way Maker Tel : 0661243562

LINE : @WayMaker หรือ https://lin.ee/XgBNgSS

Author