Digital Marketing

การตลาดยุคใหม่ การลงทุน และ Marketing ROI สำคัญอย่างไร

หัวใจของการตลาดยุคใหม่ ต้องวัดผลได้ Marketing ROI จึงสำคัญ

ยุคใหม่ของการตลาด คือ การลงทุนที่วัดผลได้และสามารถวิเคราะห์ผลได้ถึงหลักการที่มาของตัวเลขนั้น ๆ ซึ่งการจะทำให้เกิดขึ้นแบบนั้น ต้องเกิดจากการที่คุณเข้าใจแนวคิดการตลาด คือ การลงทุน อย่างถ่องแท้เสียก่อน นั่นก็คือเรื่องของ Marketing returns on investment (Marketing ROI)

ROI

การคำนวณการตอบแทนทางการตลาด (Marketing ROI)

การคำนวณการตอบแทนทางการตลาด (Marketing ROI) เป็นการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับต้นทุนที่เสียไป สูตรสำหรับการคำนวณ Marketing ROI คือ

Marketing ROI = (รายได้สุทธิ - ต้นทุนการตลาด) / ต้นทุนการตลาด * 100

นี่คือวิธีการคำนวณ Marketing ROI และส่วนประกอบของสูตร มีดังนี้

 • รายได้สุทธิ: นี่คือรายได้รวมที่ได้จากกิจกรรมการตลาดของคุณ รวมถึงยอดขาย ลีด หรือการแปลงของที่เกิดขึ้นจากแคมเปญการตลาดของคุณ
 • ต้นทุนการตลาด: นี้รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เงินทุนแคมเปญ ค่าธรรมเนียมจากแอนเอนซี ค่าออกแบบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาด
 • การคำนวณ: ลบต้นทุนการตลาดทั้งหมดจากรายได้สุทธิที่ได้จากแคมเปญการตลาดของคุณ จากนั้นหารผลลัพธ์นั้นด้วยต้นทุนการตลาดและคูณด้วย 100 เพื่อแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
  makefile
  MROI = (รายได้สุทธิ - ต้นทุนการตลาด) / ต้นทุนการตลาด * 100
 • การอ่านค่า ROI: ROI บวกแสดงถึงการกิจกรรมการตลาดที่สร้างรายได้มากกว่าต้นทุนที่เสียไป แสดงถึงการแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ ส่วน ROI ลบแสดงว่าการกิจกรรมการตลาดยังไม่ได้มีประสิทธิภาพทางต้นทุน

การคำนวณ ROI อย่างถูกต้องอาจมีความซับซ้อน

ควรจำไว้ว่าการคำนวณ ROI อย่างถูกต้องอาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดสรรการแปรผลที่เกิดขึ้นไปยังกิจกรรมการตลาดเฉพาะ ปัจจัยต่าง ๆ เช่นฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงในตลาด และปัจจัยภายนอกสามารถมีผลต่อ ROI นอกจากนี้ยังมีวิธีการขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การพิจารณาค่าความลูกค้าตลอดชีพ (CLV) และแบบจัดสรรเครดิต เพื่อให้ได้ภาพรวมของการตอบแทนทางการตลาดที่แม่นยำมากขึ้น

นี่คือตัวอย่างเพื่อแสดงการคำนวณ

 • รายได้สุทธิ: 50,000 บาท
 • ต้นทุนการตลาด: 10,000 บาท

MROI = (50,000 - 10,000) / 10,000 * 100 = 400%

ในตัวอย่างนี้ ROI ของการตลาดคือ 400% ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุก ๆ บาทที่ใช้ในการตลาด มีรายได้สุทธิ 4 บาทที่ได้รับขึ้นมา

ประโยชน์ของการใช้ Marketing ROI

การใช้ Marketing ROI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและช่วยวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การวางแผนและจัดสรรงบประมาณ: ด้วยการคำนวณ Marketing ROI คุณสามารถรู้ว่ากิจกรรมตลาดใดที่มีประสิทธิภาพและได้ผลกลับที่ดีกว่า จากนั้นคุณสามารถจัดสรรงบประมาณให้มากกับกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
 2. การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม: ทราบ ROI ที่แตกต่างกันในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ช่วยให้คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงที่สุด
 3. การปรับแผนและการดำเนินการ: หากคุณพบว่าแคมเปญหรือกิจกรรมตลาดใดไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี เครื่องมือ ROI จะช่วยให้คุณปรับแผนและการดำเนินการเพื่อเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับแคมเปญและกิจกรรม: คำนวณ ROI ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะดำเนินแคมเปญหรือกิจกรรมตลาดนั้นต่อหรือไม่ และหากดำเนินต่อควรปรับแต่งอย่างไร
 5. การวิเคราะห์และปรับแผนในอนาคต: การติดตาม ROI ในระยะยาวจะช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับแผนการตลาดของคุณในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การวัดความสำเร็จของแคมเปญและกิจกรรม: ROI เป็นตัววัดที่ชัดเจนในการประเมินผลของแคมเปญและกิจกรรมตลาด ช่วยให้คุณรู้ว่ากิจกรรมไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
 7. การสร้างข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอนาคต: การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ROI ในแต่ละแคมเปญหรือกิจกรรมที่มีการตลาดจะช่วยให้คุณมีข้อมูลส่งเสริมการตัดสินใจในอนาคต
 8. การเปรียบเทียบกิจกรรมตลาด: การเปรียบเทียบ ROI ของกิจกรรมตลาดต่าง ๆ ช่วยให้คุณรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกกิจกรรมตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ใช้ Marketing ROI เพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้

วัดผลการตลาด

ปรึกษา WayMaker เพื่อเริ่มต้นทำการตลาดแบบมืออาชีพ

อยากเริ่มต้นทำการตลาด Marketing ROI แบบมืออาชีพ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้ Waymaker เป็นที่ปรึกษาการตลาด เราพร้อมดูแลและลงลึกเกี่ยวกับมุมมองทางการตลาดใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ ไปจนถึงการจัดวางระบบวัดให้ได้ผลกำไร อย่ารอช้า โอกาสเพิ่มยอดขาย ขยายโอกาสกำลังรอคุณอยู่

*เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการตลาดของเรา
สนใจปรึกษาติดต่อ Way Maker Tel : 0661243562
LINE : @‌WayMaker หรือ
Way Maker | LINE Official Account

Author