Content Management

สร้างโอกาสทางธุรกิจได้แบบรวดเร็ว เห็นผลไว ด้วย Agile Marketing

สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว เห็นผลไว ด้วย Agile Marketing

Agile Marketing

Agile Marketing คืออะไร ?

Agile คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ Marketing นี่คงเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัย ซึ่ง Agile มีความหมายว่า รวดเร็ว ส่วน “Marketing” มีความหมายว่า การตลาด หากสองคำนี้มารวมกันจะหมายความว่า การตลาดที่รวดเร็ว

Agile Marketing คือ หลักการประเมินผู้บริโภคที่จะช่วยออกแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และ ตอบสนองต่อความต้องการของบริโภค ให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด อีกทั้งยังวิเคราะห์ช่วงเวลาการจัดทำแคมเปญให้เหมาะสมทันต่อกระแสโลกโซเซียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้แบบรวดเร็ว หรือ หาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้แบบทันที เรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องรู้ เพื่อยิงโฆษณาให้รวดเร็วตรงจุด

กลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ ตามลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ กระแสบนโลกอินเน็ตที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ Agile Marketing สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการตลาดให้ตามกระแสความต้องการของลูกค้าประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.กำหนด Concept

ถือเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรก ในการเริ่มทำธุรกิจ ซึ่งการวาง Concept นั้น จะประกอบไปด้วย การวางกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ลูกค้า ช่วงเวลาของการทำแคมเปญ เป็นต้น เพื่อให้เห็นแนวทางของธุรกิจ และกำหนดรูปแบบการตลาดได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

2.สร้างทีม Agile Marketing ขึ้นมาโดยเฉพาะ

การจะทำให้แคมเปญมีประสิทธิภาพตามแบบแผนที่กำหนด จะต้องมีทีม Agile Marketing คอยดูแลและประสานงานกัน โดยหน้าที่หลัก ๆ ของทีม Agile Marketing คือ การทดลองสร้างแคมเปญหลากหลายรูปแบบขึ้นมา หัวใจสำคัญคือของการได้ทดลอง กับลูกค้าจริง ได้รู้ว่าอะไรที่เค้า ค้าต้องการ แบบไหนที่ลูกค้าชอบจริง ๆ และนำแคมเปญที่ผลลัพธ์ดีที่สุดมาปรับปรุงต่อยอดในอนาคตได้ เพื่อรับมือกับการปรับพฤติกรรมของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

3.เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อน

เริ่มจากแคมเปญเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคก่อนว่า ต้องการอะไร เพื่อการทำแคมเปญได้อย่างตรงจุด

4.บันทึกและประเมินผลลัพธ์อย่างชัดเจน

หลังจากมีการทดลองกลุ่มผู้บริโภคแล้ว จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำแคมเปญเอาไว้อย่างละเอียด เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้น มาประเมิน และวิเคราะห์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

Agile Mindset คืออะไร แตกต่างจาก Agile Marketing อย่างไร

Agile ที่แท้จริงแล้วคือ Mindset วิธีคิด มากกว่าหลักปฎิบัติ ซึ่งมีคุณค่า 4 ประการได้แก่

 1. เน้นการสื่อสารรายบุคคล มากกว่าใช้เครื่องมือสื่อสาร (Individuals and interactions over processes and tools documentation)
 2. เน้นผลลัพธ์ที่เวิร์ค มากกว่า ขั้นตอน (Working software over comprehensive)
 3. เน้นออกแบบความต้องการของลูกค้าร่วมกัน มากกว่าข้อตกลงที่คุยกันไว้ก่อน (Customer collaboration over contract negotiation)
 4. พร้อมเปลี่ยนแปลง มากกว่าทำตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านั้น (Responding to change over following a plan)

Ref.https://www.icagile.com/the-agile-mindset

นำหลักการ Agile Mindset มาปรับวิธีทำงานอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากที่อ่าน คุณค่า 4 ประการของ Agile Mindset ต้องให้แต่ละท่านลองทบทวนการทำงานที่ผ่านมาในแต่ละข้อ

 1. คุณสื่อสารแต่ละคนชัดเจน มากกว่าพยายามคุยกันผ่านเอกสารรึเปล่า ?
 2. คุณมีการวัดผลลัพธ์สม่ำเสมอ เพื่อรู้ว่าจริง ๆ แล้วอะไรที่เวิร์ค ?
 3. คุณมีระบบที่รับรู้ความต้องการของลูกค้า สม่ำเสมอไหม ?
 4. คุณพร้อมเปลี่ยนแปลง เมื่อพบว่าของเดิมที่ทำอยู่ไม่ได้ผลหรือไม่ ?

4 คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำถาม ที่ผมใช้ในการประเมิน ตอนจัดอบรมให้กับธนาคารแห่งหนึ่งครับ

เข้าใจวิวัฒนาการการตลาด Marketing 1.0 - 5.0

Marketing 1.0 - 4.0 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เราขอพาทุกคนมาย้อนดูยุคสมัยของการตลาดว่ามีอะไรบ้าง

 • Marketing 1.0 คือ Product Centric เน้นการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อันว่าดี ใช้งานได้ระยะยาว
 • Marketing 2.0 คือ Customer Centric เน้นดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อหาแนวทางตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด
 • Marketing 3.0 คือ Human Centric เน้นเข้าใจมนุษย์ แสดงให้เห็นคุณค่าการสื่อสารเกี่ยวกับตัวแบรนด์ ผลิตภัณฑ์มากขึ้น จุดยืนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Marketing 4.0 คือ Traditional to Digital เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์แบบเดิมสามารถจับต้องได้เข้ากับประสบการณ์ออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ omnichannel
 • Marketing 5.0 คือ การรวมเอา Marketing 3.0 และ Marketing 4.0 ที่เน้นทั้งความเข้าใจมนุษย์มารวมกับโลกออนไลน์ ออกมาเป็นการตลาดที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ทำความเข้าใจมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น เพราะพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า ถูกบันทึกเอาไว้ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เลือกสินค้า อ่านรีวิว พฤติกรรมการกดชมโฆษณา ระยะเวลาที่ใช้อ่านเนื้อหา ประสบการณ์ จึงเป็นการตลาดที่ทำการวิเคราะห์ให้เข้าใจลูกค้าได้มาขึ้นนั้นเอง

ซึ่งจากหนังสือ Marketing 5.0 : Technology for Humanity เขียนขึ้นมาโดย Philip Kotler, Hermawan Kartajaya และ Iwan Setiawan เปรียบเสมือนเป็น แนวทางใหม่ของการตลาดในยุคเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ เพื่อให้นักการตลาดในปัจจุบันได้ก้าวข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ ติดตามทันกระแสที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วได้อย่างตรงจุด

องค์ประกอบหลักของ Marketing 5.0

 1. Data-Driven Marketing คือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าขายดี คำค้นหาสินค้า ช่วงเวลาเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้า ฯลฯ จะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ เพื่อช่วยให้ติดตามพฤติกรรมความสนใจต่าง ๆ ของลูกค้า ได้อย่างแม่นยำ
 1. Agile Marketing คือ การทำงานที่รวดเร็ว ปรับปรุงแก้ไข แคมเปญอยู่ตลอดเวลา ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้มากขึ้น เรียกได้ว่า เป็นพลังใหม่แห่งโลกการตลาดเลยก็ว่าได้
 1. Predictive Marketing คือ ข้อมูลมากมายในการทำการตลาดออนไลน์ มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต
 1. Contextual Marketing คือ การเข้าใจบริบทขั้นพื้นฐานของลูกค้า เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกันออกไป ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เทคโนโลยีปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อธุรกิจ
 1. Augmented Marketing คือ การเพิ่มประสิทธิการขาย โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น เช่น การจองตั๋วภาพยนต์ออนไลน์ ลดปัญหาการต้องมารอคิวซื้อที่เคาน์เตอร์นาน ๆ
Marketing 5.0

ใครที่เหมาะจะใช้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์?

เราจะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง Way Maker ได้แบ่งออกมาให้ทุกคนได้เห็นภาพกันมากขึ้น มีทั้งสามส่วนหลัก ๆ คือ หลักการทำงานของ Way Maker ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ W, A และ Y ดังนี้

 1. W - Winning Input = วิจัยตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ด้วยวิธีคิดทางการตลาด เช่น 3C's Model, SWOT, STP เพื่อให้ชนะตั้งแต่คิดจะเริ่ม
 1. A - Agile Process = ช่วยวางแผนพัฒนาการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบคอนเทนต์ การประเมินงบ จ่ายเงินซื้อโฆษณา เช่น Google Ads , Facebook Ads , Twitter Ads , Tiktok Ads , LinkedIn , Instagram Ads เป็นต้น เพื่อ ช่วยขยายฐานลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
 1. Y - Yield output = วัดผลทางด้านการตลาด ว่าได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการหรือไม่ ทั้งด้านของ Media KPI เช่น คนติดตาม คนทักแชท จำนวนลูกค้าที่กรอกฟอร์ม จนถึง Business KPI เช่น ยอดขาย กำไร การเติบโต คุณภาพของลูกค้า

คุณเหมาะสำหรับใช้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือไม่?

เมื่อเห็นถึงหลักการคิดที่นักการตลาดเข้ามาช่วยธุรกิจของเราแล้ว มาเช็กลิสต์กันดี ว่าคุณเหมาะสำหรับใช้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือไม่

 • เมื่อคุณขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการตลาด
 • ไม่ค่อยมีเวลา ดูแลเครื่องมือการตลาดต่าง ๆ 
 • มีงบประมาณที่จำกัด แต่อยากให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด
 • หา CMO/Marketing Director ได้
 • หากไม่มีความเข้าใจใน Marketing 5.0, Agile Marketing มีทีมงานคอยสนับสนุน

ดูบริการอื่นๆ ของ Way Maker

พวกเรา Way Maker เป็นทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการ ให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์เกือบ 10 ปี และ Way Maker เป็นทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการ ให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์เกือบ 10 ปี และ Way Maker เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่ปรึกษาการตลาด และ ได้รับการการันตีความพึงพอใจของลูกค้า 90% รวมไปถึงมีหนังสือ Best Seller “Marketing Research 101 คู่มือเข้าใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์” และ คอร์สออนไลน์ Marketing Research 101 เข้าใจลูกค้าให้ถึงแก่น

Way Maker กับแนวคิด Agile marketing

Way Maker เราเน้นการเติบโตใน ROI ระยะยาว และให้ความสำคัญกับความ Win-Win ในการทำธุรกิจตามหลักแนวคิดของ Agile marketing

 • ด้านระยะสั้น (Quick Win) เราช่วยเพิ่มผลลัพธ์ด้านยอดขาย ด้านเงินลงทุน ด้านการหาลูกค้าใหม่ ด้านการทำให้รู้จักลูกค้า
 • ด้านระยะยาว (Long-term win) เราช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์ การหานวัตกรรมใหม่ ๆ การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และลูกค้ารักแบรนด์มากขึ้น

และนี่คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ในบริษัทที่เราดูแล หากท่านใดต้องการผลลัพธ์เหล่านี้ ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ติดต่อ ทีมที่ปรึกษาจาก Way Maker ได้เลยครับ (ปรึกษาครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพราะเราคือ Way Maker ผู้สร้างหนทาง ให้ธุรกิจเติบโตได้ We Make Ways Possible ดูรีวิวจากลูกค้าอีกมากมายได้ที่ https://www.waymaker.co.th/tool

หากคุณเป็นที่อยากทำธุรกิจให้เติบโต สร้างโอกาสทางธุรกิจได้แบบรวดเร็ว เห็นผลไว ด้วย Agile Marketing จาก Way Maker สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ ดูบริการอื่นๆ ของ Way Maker ได้ที่

เว็บไซต์ :  https://www.waymaker.co.th/

Tel. : 0661243562

Line : @WayMaker หรือ https://lin.ee/XgBNgSS

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.