Content Management

การทำการวิจัยตลาด อย่างตรงจุด รู้ใจลูกค้า พิชิตคู่แข่งด้วยกลยุทธ์

การทำการวิจัยตลาด อย่างตรงจุด รู้ใจลูกค้า พิชิตคู่แข่งด้วยกลยุทธ์

วิจัยตลาด

         การทำวิจัยตลาด เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจ ถ้าขั้นตอนในการทำการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคุณได้ ซึ่งการทำการตลาดมีหลายขั้นตอน หนึ่งในนั้นคือการวิจัยตลาด ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่า ผู้บริโภคต้องการอะไร เพื่อนำมาต่อยอดในการทำธุรกิจของคุณต่อไป

อธิบายความหมายของการทำ marketing research

        การวิจัยตลาด (Marketing Research) คือหนึ่งในกระบวนการทำการตลาด โดยอาศัยกระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างโอกาส และสร้างกลยุทธ์การตลาด ให้กับธุรกิจของตัวเอง

        โดยข้อมูลที่คุณได้รวบรวมมาจากลูกค้า อาจจะเป็นข้อมูลที่คุณได้มาจากการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต หรือการไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้า เช่น ลูกค้ามักจะซื้อสินค้าหรือบริการที่ไหน ซื้ออย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกับการตัดสินใจเลือกสินค้านั้น ๆ นอกจากนี้การวิจัยทางตลาดยังช่วยให้คุณได้รู้ความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกิจของตัวเองอีกด้วย ซึ่งการวิจัยตลาดจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วิจัยเชิงคุณภาพ

        เป็นการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของคุณโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ หรือเชิญกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสินค้า และบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณต้องการทราบ (Focus Group) หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การสัมภาษณ์เดี่ยวด้วยคำถามแบบแสดงความคิดเห็น และสอบถามด้วยคำถามที่มีความเฉพาะเจาะจง (Open-ended conversation)

2. วิจัยเชิงปริมาณ

        เป็นการนำข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือแบบสอบถามที่ไม่ได้ทำเองนำมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจรวมไปถึงบันทึกสถิติต่าง ๆ ก็ได้ เช่น รายงานแนวโน้มหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถิติการตลาด เป็นต้น

        ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไป เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย สำนักวิเคราะห์ธุรกิจจากต่างประเทศ หรือเอเจนซี่การตลาดใหญ่ ๆ ที่มักจะทำรายงานวิเคราะห์การตลาดของอุตสาหกรรมธุรกิจต่าง ๆ อยู่ทุกปี

ทำไมถึงต้องทำวิจัยการตลาด?

การทำวิจัยตลาด

        การทำวิจัยตลาด market research จะช่วยให้คุณเข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมไปถึงเข้าใจสถานการณ์ตลาด และการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ซึ่งคุณสามารถเข้าใจสถานการณ์ทางการตลาด และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว จะทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น และรู้วิธีที่จะทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จ เพราะอย่างนั้นการวิจัยตลาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ 3 อย่างหลัก ๆ ดังนี้

 • ช่วยให้เห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ที่มีลูกค้าร่วมกัน
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ เช่น การทดสอบสินค้าใหม่ก่อนวางขายจริง
 • ช่วยให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ง่ายขึ้น โดยการหาจุดอ่อนหรือจุดแข็งของคู่แข่ง เมื่อรู้ถึงจุดอ่อนของคู่แข่งแล้ว ก็สามารถดึงลูกค้าจากคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของคุณได้ หรือเมื่อรู้ถึงจุดแข็งของคู่แข่งก็ทำให้คุณกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถทัดเทียมกับคู่แข่งได้เช่นกัน

ประโยชน์ของการทำวิจัยตลาด?

การวิจัยตลาดไม่เพียงช่วยให้วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ได้อีกหลายด้าน

 • ทำวิจัยตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อคุณรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้า และบริการของคุณเป็นใคร คุณจะสามารถทำวิจัยตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเป็นการสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า พฤติกรรมการจับจ่าย พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมไปถึงปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ เพื่อทำการดูแนวโน้มการตัดสินใจซื้อของลูกค้า หลังจากที่ทำการวิจัยตลาดไปแล้ว คุณก็จะสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการตลาด เพื่อทำการตีตลาด เช่น การทำ Branding การกำหนดราคา การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการทำกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เป็นต้น
 • เกิดสินค้าใหม่ขึ้นมา บางครั้งกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้นมา เนื่องจากบริโภคสินค้านั้นเป็นประจำ การทำวิจัยตลาดจะช่วยหาไอเดียทำสินค้า หรือบริการใหม่ ๆ ได้ โดยเมื่อทำการวิจัยแล้ว คุณจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า บริการนั้น ๆ ได้ โดยจะออกมาเป็นสินค้าตัวอย่างก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนวางแผนการตลาดต่อไป
 • นำข้อมูลมาวางแผนการตลาดได้อย่างรัดกุม ก่อนที่คุณจะลงทุนเพื่อทำการเปิดตลาดใหม่นั้น คุณต้องมั่นใจก่อนว่าสินค้า หรือบริการของคุณจะเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นการวิจัยตลาดจะทำให้คุณสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการตลาดได้อย่างรัดกุม และจะทำให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นว่าสินค้าของคุณจะเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นจริง ๆ
 • นำผลวิจัยตลาดนั้นมาแก้ปัญหาได้ เมื่อเกิดปัญหายอดขายตก คุณสามารถนำผลวิจัยตลาดนั้นมาแก้ปัญหาได้ รวมไปถึงนำมาวัดผลเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต โดยคุณจะใช้การวิจัยมาวัดผล เช่น การวัดความพึงพอใจของลูกค้า และทดสอบสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในแง่ของคุณภาพของตัวสินค้า หรือปริมาณก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อนำสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว ผู้ประกอบการมักจะไม่ค่อยกลับมาวัดผล และทดสอบสินค้าสักเท่าไร เพราะอย่างนั้นควรทำวิจัยเพื่อวัดผล ดีกว่าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

ขั้นตอนการทำวิจัยการตลาด?

ขั้นตอนการทำวิจัยการตลาด

        การจะทำธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งธุรกิจ คุณต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเป็นใคร เพราะถ้าคุณรู้แล้ว จะทำให้การวิจัยตลาดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แล้วMarketing research ทำยังไง ตามมาดูขั้นตอนดังนี้

1. คัดกรอง เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย

        สามารถทำได้โดยกำหนดเพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มใหญ่ และนำมาแบ่งย่อยอีกครั้งเพื่อทำให้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยการเลือกจากความสนใจ หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

2. สัมภาษณ์ ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากที่ทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว คุณควรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • ทำแบบสอบถาม เป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นพื้นฐาน สามารถทำให้คุณหาคนที่เป็นเป้าหมายได้รวดเร็ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแบบสอบถามว่าแต่ละคำถามตรงกับจุดประสงค์ที่คุณต้องการทราบหรือไม่
 • การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถสัมภาษณ์คนที่ทำแบบสอบถาม หรือบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับที่กำหนดไว้ รวมไปถึงฐานลูกค้าที่มีอยู่ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุย สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ เพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
 • การสังเกตบริบทของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน สามารถทำได้หลายแบบ เช่น การนั่งเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์ด้วยตนเอง หรือจะใช้การสังเกตผ่านอุปกรณ์ อย่างกล้องวงจรปิด เป็นต้น แต่วิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

3. สรุปผล และ กำหนดกลยุทธ์การตลาด

        ถ้าคุณรู้แล้วว่าธุรกิจของคุณอยู่ในตลาดกลุ่มไหน หลังจากนั้นคุณต้องมองหาคู่แข่ง และนำมาวิเคราะห์ เพื่อทำการประเมินสถานการณ์ในการทำธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การที่คุณวิเคราะห์คู่แข่งจะทำให้คุณมองเห็นจุดยืน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้

        เมื่อคุณได้ข้อมูลของผู้บริโภคมากพอแล้ว หลังจากนั้นคุณก็จะนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์ วางแผนทิศทางของธุรกิจให้เป็นไปตามจุดประสงค์ และการวางกลยุทธ์ยังเป็นพื้นฐานในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

มาตรฐานของการวิจัยตลาดที่ดีเป็นอย่างไร?

วิธีการทำ market research การวิจัยตลาดที่ดีจะต้องมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ทิศทางของธุรกิจไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 • เป็นการวิจัยที่เริ่มจากการตั้งสมมติฐาน จากนั้นค่อยหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จ การทำแบบนี้จะทำให้โอกาสผิดพลาดของข้อมูลนั้นมีน้อย
 • การวิจัยตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ ดังนั้นการวิจัยจะต้องสามารถตอบโจทย์ปัญหาของธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มวิจัยตลาด
 • ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพของการทำงานได้ดี ในด้านค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มากเกินไป หรือไม่ใช้เวลานานเกินไปเพื่อเก็บข้อมูล เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ข้อมูลนี้สูญเสียประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจได้

รีวิวจากลูกค้า Way Maker

Way Maker เป็นบริษัทที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ วิทยากรทุกท่านมีความรู้ และประสบการณ์ทางการตลาดเกือบ 10 ปี ลูกค้าที่เข้ามารับคำปรึกษาจากคุณมีความพึงพอใจมากกว่า 90% เพราะคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกท่านอย่างแท้จริง โดยสามารถดูรีวิวของลูกค้า Way Maker เพิ่มเติมได้ทาง https://www.waymaker.co.th/tools

ความแตกต่างก่อนและหลังจ้างในแต่ละเคส

        ความแตกต่างก่อนและหลังจ้างในแต่ละเคส Way Maker เราเน้นการเติบโตในการวัดผลด้วย ROI ระยะยาว และให้ความสำคัญกับความ Win-Win ในการทำธุรกิจมาก ๆ

 • ด้านระยะสั้น (Quick Win) เราช่วยเพิ่มผลลัพธ์ด้านยอดขาย ด้านเงินลงทุน ด้านการหาลูกค้าใหม่ ด้านการทำให้รู้จักลูกค้า
 • ด้านระยะยาว (Long-term win) เราช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแบรนด์ การหานวัตกรรมใหม่ ๆ การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และ ลูกค้ารักแบรนด์มากขึ้น

        และนี่คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ในบริษัทที่เราดูแล หากท่านใดต้องการผลลัพธ์เหล่านี้ ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ติดต่อ ทีมที่ปรึกษาจาก Way Maker ได้เลยครับ (ปรึกษาครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพราะเราคือ Way Maker ผู้สร้างหนทาง ให้ธุรกิจเติบโตได้ We Make Ways Possible

ดูบริการอื่น ๆ ของ Way Maker

       หากต้องการที่จะให้ธุรกิจเติบโต ประสบความสำเร็จความสำเร็จจากการวิจัยการตลาด บริการของ Way Maker สามารถให้คำปรึกษาแก่คุณได้ Way Maker เป็นทีมที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการ ให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์เกือบ 10 ปี และ Way Maker เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่ปรึกษาการตลาด และ ได้รับการการันตีความพึงพอใจของลูกค้า 90% รวมไปถึงมีหนังสือ Best Seller “Marketing Research 101 คู่มือเข้าใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์” และ คอร์สออนไลน์ Marketing Research 101 เข้าใจลูกค้าให้ถึงแก่น โดยสามารถซื้อผ่านร้านหนังสือชั้นนำ หรือ ซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์

ดูรีวิวจากลูกค้าอีกมากมายได้ที่ https://www.waymaker.co.th/tools และสามารถดูบริการอื่นๆ ของ Way Maker ได้ที่

เว็บไซต์ :  https://www.waymaker.co.th/

Tel. : 0661243562

Line : @WayMaker หรือ https://lin.ee/XgBNgSS

Author

Nakamol A.

Full-time CEO of Way Maker and part-time writer.